45. Warszawska Jesień Poezji

Warszawska Jesień Poezji organizowana corocznie w pierwszych dniach października znalazła trwałe miejsce pośród działań Związku Literatów Polskich, stając się dorocznym świętem środowiska literackiego w Polsce i jego sympatyków. W 2016 r. Oddział Warszawski ZLP jako organizator włączył Jesień Poezji w szerszy projekt popularyzujący pisarstwo i czytelnictwo pn. „Warszawa opisana – Warszawa oczytana”. Program objął nie tylko dni festiwalowe, ale także członkowie Związku docierali ze słowem do mieszkańców Warszawy podczas akcji „Patroni ulic” – chodzi o ulice nazwane imieniem pisarza. Ponadto jako znaczące wydarzenie kulturalne przed Domem Literatury, gdzie znajduje się siedziba Związku, na ruchliwym Krakowskim Przedmieściu stanęła na trzy tygodnie wystawa plenerowa zatytułowana „Poeci i pisarze Warszawie”.
Każdorazowo podczas Warszawskiej Jesieni Poezji odbywa się szereg spotkań i imprez literackich z udziałem poetów polskich i zagranicznych. I tym razem podczas 45. Jesieni zaproszeni zostali poeci z Austrii, Chin, Czech, Estonii, Litwy, Niemiec, Rosji, Serbii, Słowacji i Wietnamu. Ich wiersze oraz twórczość polskich poetów, w tym poetów-lekarzy, w łącznej liczbie 141 autorów znalazły się w tegorocznej Antologii 45. Warszawskiej Jesieni Poezji. Jest to obszerne, znaczące wydawnictwo o objętości 248 stron, dla którego mottem są słowa wybitnego polskiego poety Bolesława Leśmiana: ZA TRAWĄ... WSZECHŚWIAT.

Jednym z ważnych elementów Jesieni są spotkania poetów współczesnych z uczniami szkół warszawskich i mazowieckich, realizowane w formie Lekcji Poetyckich „To lubię!”. W każdym roku odbywa się kilkadziesiąt tego rodzaju spotkań. W 2016 r. Lekcje patronatem objął Kurator Mazowiecki.
W programie 45. WJP znalazło się kilka stałych pozycji, m.in. cztery konkursy jednego wiersza adresowane zarówno do debiutantów jak i poetów zawodowych, turniej im. K. Gąsiorowskiego, wręczenie dorocznych nagród im. J. Iwaszkiewicza, im. J. Słowackiego oraz nagrody dla młodego poety pn. „Zamiast recenzji”, przyznawanych przez ZLP wybitnym poetom, pisarzom, krytykom i – debiutantowi. Publikowani w Antologii poeci recytują wiersze na wspólnym spotkaniu.
Pośród imprez i spotkań warto wymienić: wieczór galowy poetów zagranicznych, wieczór poetów słowiańskich, spektakl teatralno-muzyczny Leśmian, poezja miłosna kobiet, wieczór wspomnień o poetach „Byli pośród nas”, estrada nieznanego poety, noc poetów z towarzyszeniem jazzu.
Ważnym elementem Jesieni jest sesja krytyczno-literacka „Koniec Międzyepoki – nowe źródła wyrazu” oraz warsztaty literackie.
Poza udziałem własnym Związku Literatów Polskich, 45. Warszawska Jesień Poezji znalazła wsparcie finansowe ze środków Urzędu Miasta St. Warszawy, Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego – Instytutu Książki, Stowarzyszenia Autorów ZAiKS oraz Jeronimo Polska i Sieci Handlowej „Biedronka”.