Wisła

Związek Literatów Polskich od 96 lat stara się umacniać pozycję polskich pisarzy, krzewić zamiłowanie do literatury, sprawować rolę strażnika języka polskiego, dbać o pamięć dla tradycji literackiej. Oddział Warszawski ZLP już po raz 46 przygotowuje międzynarodowy festiwal poezji z udziałem poetów polskich i zagranicznych – Warszawską Jesień Poezji w 2017.
Sejm RP ogłosił rok 2017 – „Rokiem Rzeki Wisły”, dlatego przyszłoroczny projekt działań ZLP nosi tytuł „Wisła – dorzecza literatury”. Będzie to całoroczne przedsięwzięcie popularyzacji literatury współczesnej i klasycznej.

Głównym bohaterem literackim 46. Warszawskiej Jesieni Poezji będzie Stanisław Grochowiak, co znajdzie swoje odzwierciedlenie w programie jesieni i antologii z mottem „Oto moja ziemia”.

Przewiduje się m.in. realizację następujących przedsięwzięć:
1. Wystawa plenerowa „Pisarze i poeci Warszawie” w Ogrodzie Botanicznym w Powsinie.
2. Wystawa plenerowa „Wisła jak ocean” na Krakowskim Przedmieściu w Warszawie.
3. Lekcje poetyckie w szkołach „To lubię”.
4. Antologia Warszawskiej Jesieni Poezji 2017 „Oto moja ziemia”.
5. Konkurs na esej i sesja literacko-krytyczna poświęcona Conradowi-Korzeniewskiemu, Kuncewiczowi, Kraszewskiemu, Niemcewiczowi, Prusowi, Reymontowi i Wańkowiczowi.
6. Doroczne Nagrody Literackie im. J. Słowackiego i J. Iwaszkiewicza.
7. Spektakl teatralno - muzyczny wg utworów St. Grochowiaka w realizacji Teatru Scena w Domu Literatury.
8. Prezentacja słuchowisk St. Grochowiaka w Polskim Radiu.
9. Nagrody w konkursach jednego wiersza i turnieju im. K. Gąsiorowskiego.
10. Wieczór poezji o Wiśle – Bulwary Warszawskie.
11. Wieczór poezji kobiecej – Osiecka, Poświatowska, Szymborska.
12. Wieczory autorskie poetów Serbii i Węgier.
13. Inauguracja Warszawskiej Jesieni Poezji – koncert literacko-muzyczny.

Dlatego organizatorzy zapraszają do współpracy merytorycznej i organizacyjnej oraz proszą o wsparcie finansowe naszego projektu. Mecenasom i Donatorom zostanie zapewniona realizację ich potrzeb reklamowo-promocyjnych w ramach dostępnych możliwości.