A wcześniej istnieje drzewo

„A istnieją poeci będący artystami
I obrabiają swoje wiersze
Jak stolarz deski!...."¹

Deski są najbardziej deskami
w drzewie, pod którym poeta
śni o sobie pod wiecznym drzewem.

Układa wysokopienną pieśń,
l-istnieje poruszony wiatrem
bardzo bliski niebu.

Odurzony zielonym tlenem
poeta na murawie odczuwa pewność,
że wieczność trwa w drzewie.

_________________________
¹ Fernando Pessoa, poezje zebrane Alberta Caeiro, s. 80, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa

Już jest

Almanach Shyhta 2015 dla zainteresowanych.
Czytaj więcej...

Odwiedziny

Ogólnie 21677

© 2014 – 2018, Shyhta - czasopismo literackie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowane przez Shyhta.