„A istnieją poeci będący artystami
I obrabiają swoje wiersze
Jak stolarz deski!...."¹

Deski są najbardziej deskami
w drzewie, pod którym poeta
śni o sobie pod wiecznym drzewem.

Układa wysokopienną pieśń,
l-istnieje poruszony wiatrem
bardzo bliski niebu.

Odurzony zielonym tlenem
poeta na murawie odczuwa pewność,
że wieczność trwa w drzewie.

_________________________
¹ Fernando Pessoa, poezje zebrane Alberta Caeiro, s. 80, Czuły Barbarzyńca Press, Warszawa