chrzęst trzask
świst
nazbyt wyraźne

tik tak tik tak

tak tak
nie pasujesz do rzeki
nie ten nurt
brzeg nie ten

strzęp chwast
ćma
w mętnym świetle
tik tak tik
żłobią w głowie

tak tak
kształty gubią krawędzie
przylegają do skóry chłodem
spastyczne ręce
zgrzyta rdzą zżarty zegar
i ty

tik
nie słyszy już
tak