przyzwyczajam niebo do światłocieni
liście układam blisko skroni
kłosy w miejscach
gdzie słońce rozpala

dążę do ciebie
przed zorzą
zakwitam

wolna od złudzeń