zawsze byłaś
na odległość szeptu
miałaś na błędy otwarte ramiona
kiedy się znów pojawiły

ciebie już nie było
pozostał szept
dla szeptu
ściany dla ścian
sufit blisko podłogi
drzwi zamknięte na niedzielę
błędy
telefon i...