Toporni zdarzają się naprawdę

przekreślą słowa
wcześniej napisane
w dniu odejścia poeci
będą milczeć fragmentem listu

już nie białe kartki
lecz jastrząb
oderwany od przypisanej ziemi
skołuje świtanie

toporni wśród podejrzeń
pominą korzenie
jakże inni od tych
którzy gonią białe ptaki

----------------------------------

Tym, którzy odeszli bezgłośnie

Już jest

Almanach Shyhta 2015 dla zainteresowanych.
Czytaj więcej...

Odwiedziny

Ogólnie 21646

© 2014 – 2018, Shyhta - czasopismo literackie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowane przez Shyhta.