przekreślą słowa
wcześniej napisane
w dniu odejścia poeci
będą milczeć fragmentem listu

już nie białe kartki
lecz jastrząb
oderwany od przypisanej ziemi
skołuje świtanie

toporni wśród podejrzeń
pominą korzenie
jakże inni od tych
którzy gonią białe ptaki

----------------------------------

Tym, którzy odeszli bezgłośnie