Zamieniłam niepokój na mniejszy

szkicowany świtem
nie dosłowi słów
zamkniętych szeptem

przysiadły na gzymsie
ze zmierzchem wiatr je wywodzi
w pole

słyszysz krzyk
to tylko dzieci

Już jest

Almanach Shyhta 2015 dla zainteresowanych.
Czytaj więcej...

Odwiedziny

Ogólnie 21629

© 2014 – 2018, Shyhta - czasopismo literackie. Wszelkie prawa zastrzeżone.
Opracowane przez Shyhta.