szkicowany świtem
nie dosłowi słów
zamkniętych szeptem

przysiadły na gzymsie
ze zmierzchem wiatr je wywodzi
w pole

słyszysz krzyk
to tylko dzieci